Praca: Pracownik Magazynu (bez uprawnień)


Jesteś gotowy podjąć nowe wyzwania?
Nasz zespół nieustannie się rozwija, dlatego poszukujemy otwartych osób, 
które chciałyby sprawdzić się na stanowisku:

Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Chlebnia
 • Umowa o pracę na pełen etat
 • Karta rabatowa -25%  na zakupy we sklepach grupy H&M
 • 3,5PLN za dwudaniowy obiad  w miejscu pracy
 • Prywatna opieka medyczna  oraz ubezpieczenie grupowe
 • Atrakcyjny koszyk świadczeń socjalnych
 • Dofinansowany pakiet sportowy
 • Możliwości rozwoju
 • Przyjazna atmosfera pracy

 

Nasze wymagania:

 • nastawienie na długofalową współpracę
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w wybrane weekendy
 • sumienność i dokładność

...reszty nauczysz się od nas!
Każdy może zostać pracownikiem H&M!

 

 • Umowa o pracę na pełen etat
 • Karta rabatowa -25%  na zakupy we sklepach grupy H&M
 • 3,5PLN za dwudaniowy obiad  w miejscu pracy
 • Prywatna opieka medyczna  oraz ubezpieczenie grupowe
 • Atrakcyjny koszyk świadczeń socjalnych
 • Dofinansowany pakiet sportowy
 • Możliwości rozwoju
 • Przyjazna atmosfera pracy

 

Nasze wymagania:

 • nastawienie na długofalową współpracę
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w wybrane weekendy
 • sumienność i dokładność

...reszty nauczysz się od nas!
Każdy może zostać pracownikiem H&M!

 

Obowiązek informacyjny

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę.

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy.

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać w każdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski
Tel: 22 211 18 60, E-mail: iodpldc@hm.com
H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”.


Treść art. 221 Kodeksu Pracy znajduje się poniżej.
Art. 221 KODEKSU PRACY.
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
H&M Hennes & Mauritz logistics sp. z o.o. Praca Pracownik Magazynu Praca Magazynier mazowieckie UP Chlebnia Praca Pracownik Magazynu (bez uprawnień) PUP Chlebnia
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyPracownik magazynowy

pełny etatOferujemy:Atrakcyjną stawkę godzinową 20 zł/h bruttoStabilne zatrudnienie na umowę o pracę z AmazonBonus do 15%Prywatną opiekę medycznąPosiłek za 1 złDarmowy transport do i z pracyUbezpieczenie na życie26 dni pełnopłatnego urlopuPracę przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin...

Pracownik magazynu (m/k)

sortowanie mat wejściowych i znakowanie palet,przygotowanie załadunku mat na poszczególne trasy,korzystanie z wózka ("paleciaka"),monitorowanie zgodności ilości mat pobieranych i zwracanych do magazynu.gotowość do pracy w systemie zmianowym (6-14, 10-18),predyspozycje manualne.

Opiekun Magazynu Samochodów Nowych

 Opis stanowiska:dbanie o porządek i ekspozycję samochodów na placuodbiór i przestawianie samochodów na terenie parkingu firmykontrola czystości, sprawdzanie stanu i tankowanie aut demonstracyjnychprzeglądy magazynoweodbieranie samochodów z transportówOczekiwania:zdolności...

Pracownik magazynowy – operator wózka widłowego

Wymagane kwalifikacje:Ukończone 18 lat.Gotowość i zdolność do pracy w trybie zmianowym.Umiejętność rozumienia pisanych i ustnych poleceń w języku polskim.Brak przeciwwskazań do stania/chodzenia przez 10–12 godzin.Preferowane kwalifikacje:Doświadczenie w pracy z komputerem.Mile...

Magazynier

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie,elastyczny grafik,praca stała lub dorywcza,możliwość pracy na pełen lub 1/2 etatu dla chętnych,pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z branży logistycznej,dużą samodzielność i odpowiedzialność,możliwość...


Zobacz najnowsze ofertyMagazynier

 Szukamy sumiennych i odpowiedzialnych osób, które chcą stać się częścią naszego zespołu na dłużej. Nie stawiamy barier, zatrudniamy osoby w różnym wieku. Nie wymagamy specjalnych umiejętności – wszystkiego nauczymy się wspólnie. W zależności od działu, do którego...

First Level Support Specialist

Do Twoich obowiązków należeć będzie:identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych związanych z pracą stanowisk produkcyjnych Centrum Dystrybucyjnego,identyfikowanie problemów technicznych i kierowanie ich do działów wsparcia technicznego Centrum Dystrybucji,kontrolowanie...

Pracownik Wsparcia Transportu Zewnętrznego

Do Twoich obowiązków należeć będzie:kontrola oraz dbanie o prawidłowe i sprawne przyjmowanie towarów od dostawców (rozładunek, sprawdzenie zgodności dostaw z zamówieniem i dokumentami),kontrola i dbanie o prawidłowe i sprawne wydawanie towarów do odbiorców,raportowanie przebiegu...

Specjalista ds. Przepływu

Do Twoich obowiązków należeć będzie:identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych związanych z pracą stanowisk produkcyjnych Centrum Dystrybucyjnego,identyfikowanie problemów technicznych i kierowanie ich do działów wsparcia technicznego Centrum Dystrybucji,kontrolowanie...

Supply Chain Life Cycle Management Senior Specialist

The role reports directly to the Life Cycle Management (LCM) EMEA Regional Director. The role will support the following supply chain areas of responsibility.Responsibilities:Project ManagementTechnical Transfers (activities within LCM scope)Market Authorisation Transfers (activities within LCM...

Wulkanizator

WulkanizatorWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, mechaniczne

Wulkanizator

Praca przy wymianie opon pojazdów mechanicznych.Wymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawoweUprawnienia: chęć do pracyWymagania inne:Praca pn.- pt. w godzinach 8-16

Planista Zapasów

 Dział Zamówień, część Działu Łańcucha Dostaw dba o odpowiednią organizację dostaw i magazynowania towarów trafiających od dostawców na półki sklepów Netto. Planista Zapasów, przy uwzględnieniu kluczowych wskaźników, odpowiada za nieprzerwane dostawy do centrów logistycznych...